Dokument MAP III k připomínkám

Místní akční plán se skládá z několika částí, z důvodů přehlednosti sdílíme jednotlivé části zvlášť. MAP je živý dokument, který je vprůběhu let aktualizován a přesňován.

Analytická část

Strategická část

  • Vize 
  • Priority a cíle
  • Investiční záměry - více zde

Implementační část

Vaše připomínky a komentáře je možné vpisovat formou komentářů do sdílených dokumentů.