Dokument MAP 2023 k připomínkám

Připravujeme pro Vás aktualizaci dokumentu MAP, který se skládá z:

Analytická část

  •  SWOT analýza  - SWOT analýzu sestavili členové pracovních skupin na společném setkání dne 18. 10. 2022, do 23. 11. 2022 je možné tuto SWOT analýzu opatřit Vašimi komentáři, komentáře vepisujte buď přímo do dokumentu, anebo posílejte na e-mail anna.randakova@masif.cz
  • Vymezení problémových oblastí

Strategická část

  • Vize
  • Priority a cíle
  • Investiční záměry

Implementační část

  • akční plán

Vaše připomínky je možné vpisovat formou komentářů do sdílených dokumentů.