Projekt MAP Frýdlantsko III

reg. číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023013

MAP Frýdlantsko III navazuje na MAP II realizovaný v letech 2018-2022 a MAP realizovaný v letech 2016-18 a bude tu pro Vás od září 2022 do listopadu 2023

Projekt si klade za cíl prohloubení procesu společného plánování v území, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty.

Prakticky to znamená: setkávání učitelů a zainteresované veřejnosti týkající se oblasti vzdělávání


Setkáváme se, abychom sdíleli zkušenosti a diskutovali o tom, jak rozvíjet vzdělávání na Frýdlantsku. Proto máme 4 pracovní skupiny: PS Margaret (pro financování), PS Mileva (pro matematickou gramotnost, PS Božena (pro čtenářskou gramotnost) a PS Marie (pro rovné příležitosti).

Činnosti pracovních skupin zastřešuje řídící výbor MAP.