Projekt MAP Frýdlantsko III

reg. číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023013

MAP Frýdlantsko III navazuje na MAP II realizovaný v letech 2018-2022 a MAP realizovaný v letech 2016-18 a bude tu pro Vás od září 2022 do listopadu 2023

Projekt si klade za cíl prohloubení procesu společného plánování v území, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty.

Prakticky to znamená: setkávání učitelů a zainteresované veřejnosti týkající se oblasti vzdělávání