PS Rodina, děti a mládež

 • tato skupina propojuje oblast vzdělávání se sociální oblastí, hledá možné způsoby spolupráce
 • propojuje projekty MAP Frýdlantsko II a Sociální služby na Frýdlantsku společně (komunitní plánování sociálních služeb)
 • je určena pro ředitele, zřizovatele, pedagogické pracovníky, pro pracovníky školských poradenských pracovišť, zástupce spolupracujících organizací nejenom v sociálních službách
 • diskusí provedou Lenka Porubská (MAS Frýdlantsko) a Juliana Bindásová (ASZ)
 • V případě že se chcete do pracovní skupiny zapojit, kontaktujte naší asistentku : michaela.bartova@masif.cz

Setkání:

 • Plánovaná
 • 18.5.2020 Děti a žáci s PAS na Frýdlantsku II - za účasti zástupců SPC Liberec
 • Realizovaná
 • 6.2.2019 14:30 - Oznamovací povinnost
 • 5. 11. 14:30 Autismus na Frýdlantsku
 • 9. 4. 2019
 • 27. 11. 2018
 • 4. 10. 2018
 • Zápis