PS Rodina, děti a mládež

  • tato skupina propojuje oblast vzdělávání se sociální oblastí, hledá možné způsoby spolupráce
  • propojuje projekty MAP Frýdlantsko II a Sociální služby na Frýdlantsku společně (komunitní plánování sociálních služeb)
  • je určena pro ředitele, zřizovatele, pedagogické pracovníky, pro pracovníky školských poradenských pracovišť, zástupce spolupracujících organizací nejenom v sociálních službách
  • diskusí provedou Lenka Porubská (MAS Frýdlantsko) a Juliana Bindásová (ASZ)
  • termíny a místo setkání:

    1. 27. 11. 2018 14:30 v MAS Frýdlantsko z.s., ČSA 413, Frýdlant, 1. patro (naproti restauraci "Na Kamenu")
    2. 9. 4. 2019 14:30 h, Středisko výchovné péče Frýdlant, Školní 692 - 1. patro nad Školní jídelnou , pozvánka