Nabídka konzultací přímo ve školách

20.03.2024

"Má všechno hned hotové a pak vyrušuje."

"Nedává pozor, ale přitom všechno umí."

"Nic ho nezajímá, odmítá spolupracovat."

To jsou nejčastější povzdechy nad dětmi, které tak trochu vybočují v běžné třídě na základní škole. Mnohdy bývají pro učitelky a učitele výzvou, potěšením, ale i starostí. Pomoc v nastavování přístupu k dětem, které jsou přemýšlivé, hloubavé či zvídavé, nabízí pro všechny školy na Frýdlantsku konzultantka vyvážené inkluze a podpory nadání Eva Dušková.

Přijíždí do škol, pozoruje děti ve třídách, konzultuje s jednotlivými učitelkami a učiteli projevy dětí, předává osvědčené tipy na pomůcky a hry do výuky.

Vyvážená inkluze je pojem, který upozorňuje na rovnováhu v péči, kterou věnují školy jednotlivým dětem. Běžná třída vypadá totiž tak, že v ní jsou děti se specifickými potřebami, s poruchami učení a chování, děti nadané a i s jiným mateřským jazykem. Právě nadané děti mohou být často na okraji zájmu přetížené učitelky či učitele, protože se zdá, že si poradí samy a nic nepotřebují.

Na základě tohoto předsudku pak v pátých třídách a na druhém stupni rostou děti, které mohou být demotivované, frustrované, ale také nezvyklé absolvovat výzvy a přizpůsobovat se, zvládat své vztahy. Proto je důležité věnovat se nadaným dětem už od první třídy a znát jejich projevy a potřeby ve vzdělávání. S tím dokáže poradit Eva Dušková.

Kontakt: eva.duskova@masif.cz

fb stránka Podpora nadaných https://www.facebook.com/profile.php?id=100093977775756