Pracovní skupina "Klíčníci"

PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí 

Do činnosti PS jsou zapojeni učitelé a lídři/experti z daného území. 

Obsahem práce PS je především projednávání podkladů a dokumentů MAP a dále výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. 

Tato PS se dále aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.