Co se právě děje

Mrkněte na aktuální informace z projektu i z regionu 

Jak se vám daří učit češtinu na dálku?
Zajímá vás, jak distanční výuku řeší jiní učitelé?
Osvědčilo se vám něco a nechcete si to nechat jen pro sebe?
Vrtají vám hlavou různé otázky ohledně distanční výuky?
Pak se k nám připojte 3.11. ve 14:30 na online čtenářskou pracovní skupinu!

Přijměte pozvání na 21.10. 2020 na online sdílení pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti, kde můžete najít motivaci, inspiraci či pochopení pro Vaši práci v dnešní proměnlivé době. V 90 minutách online setkání se budeme bavit o tom: jak zvládáme současný stav, co nám pomáhá, nač jsme přišli, co funguje a má smysl.
Pozvánku na akci...

V omezeném počtu se 7. října sešla pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost. Zabývali jsme se tentokrát naučnými texty. Na modelové lekci jsme si vyzkoušeli hned několik různých metod, které se při práci s naučnými texty dají využít. Společně jsme sdíleli, kde šikovné naučné texty hledat, a navzájem se podělili o zkušenosti, jak a proč vůbec s...

Do 20.10.2020 mohou školy po dohodě se zřizovatelem aktualizovat investiční záměry škol v Tabulce investičních záměrů. Ta shrnuje potřeby investic ve vzdělávacích zařízeních na Frýdlantsku, je aktualizována 1 x za 6 měsíců a schvaluje ji řídící výbor MAP Frýdlantsko. Tabulku využívají poskytovatelé dotace k nastavení podmínek dotačních programů....

Od příštího týdne má začít probíhat turnusová výuka na II. stupni. MAP Frýdlantsko v současné době prověřuje v čem školy na Frýdlantsku potřebují pomoci. Dotazování prostřednictvím styčných důstojníku na školách ve Frýdlantsku probíhá do 13. 10. Zatím máme informace z 5 škol ve výběžku. Pomohl by specialista pro rodiče a technika. Někteří žáci již...

Zveme vás 12.10. 2020 ve 14:30 na setkání s odbornicemi na PAS. Těšit se můžete na Mgr. Alenu Malinovou z SPC a Mgr. Libuši Neville, která aktivně působí na Frýdlantsku. Zváni jsou zejména výchovní poradci, metodici prevence, učitelé a ředitelé ZŠ i MŠ. Dozvíte se, jak postupovat, když máte u žáka podezření na PAS, jak konkrétně vám...

KAP Libereckého kraje zve 30.9.2020 od 15 do 16 h na webinář ke Google aplikacím pro distanční výuku (Google Classroom, Google Meet). Všichni bychom samozřejmě byli rádi, kdyby na distanční výuku nedošlo, ale... Kdo je připraven, není zaskočen. Více podrobností o webináři najdete ZDE.

Pracovní skupina "Hra nejen v matematice" Vás zve 21. 10. 2020 ve 14:30 na setkání s MateMagikou aneb Matematikou pro inteligentní trojkaře a čtyřkaře! Lektor Kalman Horvát nám představí několik jednoduchých technik, které pomohou s počty žákům, kteří se s matematikou zrovna nekamarádí. Více o projektu MateMagika najdete pod odkazem ZDE. Pozvánku...

Zveme vás na další setkání pracovní skupiny pro financování, které proběhne 15.10.2020 v 15 h v zasedací místnosti MAS Frýdlantsko (ČSA 413, Frýdlant, naproti Restaurace Na Kamenu). Zaměříme se na možnosti financování volnočasových aktivit a sportu z dotačního programu na podporu sportovních klubů pro rok 2021. V dotačním programu lze žádat např....

Přinášíme vám další možnost setkání se zajímavými lektory přímo na Frýdlantsku! 5.3. 2021 se uskuteční celodenní kurz "Čteme s nečtenáři" s lektorkami Kritického myšlení Kateřinou Šafránkovou a Květou Krüger. Seminář byl vybrán na základě dotazníkového šetření a doporučení PS ČG, je vhodný zejména pro učitele 1. stupně a MŠ, anotaci najdete ZDE....

První setkání pracovní skupiny "Čtení nás baví" v tomto školním roce je naplánováno na 7. 10. 2020 od 14:30 v kanceláři MAS Frýdlantsko (ČSA 413, Frýdlant). A věnovat se tentokrát budeme naučným textům. Jak je co nejlépe vytěžit? Jaké čtenářské dovednosti při tom můžeme u dětí rozvíjet? Vyzkoušíme si společně modelovou lekci a posdílíme zkušenosti....

S radostí oznamujeme, že MAS Frýdlantsko, z.s. realizuje od 1.8.2020 projekt Na jedné lodi II.

Máme radost, že všechny pozvané lektorky potvrdily svou účast na konferenci v náhradním listopadovém termínu. Těšíme se, že se při dodržení všech platných hygienických opatření budeme moci setkat 21. 11. 2020

Navzdory všeliké nejasnosti ohledně setkávání bychom Vás 29.9. od 14:30 rádi pozvali na setkání, na kterém se představí aktivizační služba, která působí na Frýdlantsku a může z Vašich beder odebrat zátěž některých starostí při komunikaci s rodinami, které potřebují zvýšenou péči. Na setkání budeme dodržovat potřebná hygienická doporučení a v...