Co se právě děje

Mrkněte na aktuální informace z projektu i z regionu 

Některé děti se vrátili do školních lavic a i my se vracíme ke společnému setkávání a sdílení zkušeností "na živo". Dne 4.6. od 15:30 se v SVP Frýdlant uskuteční další setkání pracovníků poradenských pracovišť škol v ORP Frýdlant. Tématem bude, jak jinak, návrat do škol.

Kratší seminář Nebojme se neznámkovat aneb Formativní hodnocení žáků základních škol pod vedením Mgr. Karla Bárty se uskuteční v úterý 19.5. od 13 hod v ZŠ Purkyňova, Frýdlant. Seminář Vám může pomoci jak hodnotit žáky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Účelem tohoto článku je přiblížit, co konkrétně se skrývá pod těžko vyslovitelným názvem Feuersteinovo instrumentální obohacování (dále jen FIE), který již čtvrtým rokem realizujeme na některých školách ve Frýdlantském výběžku a jak spojování teček mění mozkové struktury.

Informační setkání s koordinátorkou projektu Příběhy našich sousedů (https://www.pribehynasichsousedu.cz/) paní Tůmovou. Setkání se bude konat ve čtvrtek 19.3.2020 od 15 hodin v MAS Frýdlantsko (ČSA 413, 464 01 FRÝDLANT, NAPROTI RESTAURACI NA KAMENU).