Potřeby škol

Od roku 2019 mapujeme potřeby škol v ORP Frýdlant v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, rovných příležitostí a dalších potřeb