Řídicí výbor

Výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území vymezeném pro daný MAP, volí si svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. ŘV MAP se řídí platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Účast zástupců jednotlivých subjektů v ŘV MAP je dobrovolná a závisí na zájmu jednotlivých subjektů, zda chtějí mít svého zástupce v ŘV MAP.

  • Uskutečněná jednání MAP IV:
  • 17. 1. 2024 online

  • Plánovaná setkání:
  • září 2024