Pracovní skupina pro rovné příležitosti

PS pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání (například MŠ/ZŠ; první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ/SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia). 

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. 

PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů)

Další termíny setkání:

  • 14.5. 14,00

  • 17.9. 14,00

  • 19.11. 14,00