V příběhu je síla

1. konference se konala 5. listopadu 2016 ve Frýdlantské Besedě a sešlo se na ní kolem 50 účastníků.

Dopolední Program 

Martin Hak - vyprávění příběhů

Kamila Bergmanová - příběh ve čtenářských dílnách

Jana Modrá - příběhy v ekovýchově

Pavel Košák - panenky s příběhem

Linda Jandejsková - příběh Cyril Mooney a hodnoté vzdělávání

Alexandra Bufáková - příběhy ve výuce ZŠ


Odpolední dílny

 "Příběhy v ekologické výchově"

Vedoucí dílny: Mgr. Jana Modrá

Obsah dílny: Dílna se věnuje motivaci v ekologické výchově prostřednictvím pohádek a příběhů. Představíme Vám několik ověřených ekovýchovných projektů postavených na zajímavých příbězích, jimiž se můžete inspirovat. S některými se seznámíme podrobněji a zaměříme se především na praktické ukázky, hry a aktivity, které můžete využít s dětmi ve škole, ve školce i doma.


 "Jak je možné si vysloužit princeznu?"

Vedoucí dílny: Mgr. Kamila Bergmannová

Při práci s příběhem pochopíme čtenářskou strategii předvídání a zaměříme svou pozornost na jednání postav.


"Hodnoty v životě a vzdělávání"

Vedoucí dílny: Dana Hádková

Obsah dílny: Účastníci dílny nahlédnou do systému výuky Hodnotového vzdělávání podle metody SM Cyril Mooney a odnesou si některé základní strategie, které budou moci ihned použít ve své výuce. Sestra Cyril o semináři řekla: "Hodnoty jsou nesmírně důležité pro dospívající děti, zejména v kozumním světě sobectví, který nás obklopuje. Nejdůležitějšími hodnotami jsou dle mého názoru ty, které posouvají lidi od toho "být ve všem první" k myšlení v rámci celé komunity." Metoda je založena na práci s učitelským sborem, žáky i rodiči.


 Storytelling - umění obrazotvorby

Vedoucí dílny: Martin Hak

Obsah dílny: Výkon vypravěče stojí velkou vahou na schopnosti vytvářet svým vyprávěním v hlavách diváků/posluchačů "obrazy". Vysvětlíme si rozdíl mezi představivostí, obrazotvorností a fantazií a vyzkoušíme si, jaké prostředky může vypravěč k obrazotvorbě používat. Krátkými cvičeními se pak připravíme ke společnému výkonu, k vytvoření jednoho "obrazu" vybranými technikami vypravěčského řemesla. Užijeme si, těším se.


S panenkou Zitou o citlivých tématech

Vedoucí dílny: Pavel Košák

Obsah dílny: Seznamte se s panenkou Zitou a jejím příběhem. Zita přichází do kolektivu dětí a sdílí s nimi svůj životní příběh a vybízí děti, aby s ní sdílely ten svůj. Panenka funguje jako prostředník mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem. Pomáhá dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému jazyku.

Práce s panenkou učí i dospělé a pedagogy. Učí pedagogy neříkat "on to tak nemyslel", nebo "to nic není" v situacích, kdy se děti navzájem zraňují předsudky. Učí pedagogy, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.