Aktuální studie o Frýdlantsku 

Mapujeme Frýdlantsko a k tomu potřebujeme data. Data o vzdělávání, o dětech, o školách, o učitelích. Naštěstí na to nejsme sami. V roce 2022 se nám podařilo pro Frýdlantsko získat dvě zajímavé studie: demografickou a studii výzkumného týmu PAQ Research.

Demografická studie Petra Fuska ve spolupráci s Tomášem Soukupem mapuje předpokládaný vývoj počtu obyvatel Frýdlantska do roku 2037. Soustředí se hlavně na vývoj počtu dětí a žáků. Zohledňuje přitom např. aktuální strom života, předpokládaný počet narozených dětí nebo úmrtnost. 

Společnost PAQ Research předala v roce 2022 a 23 jednotlivým ORP v České Republice užitečná data týkající se souvislosti vzdělávání a socioekonomické situace v regionech. Václav Korbel dal v prezentaci data o Frýdlantsku do souvislosti s dalšími podobně strukturálně postiženými regiony České republiky. Některé faktory na Frýdlantsku jen těžko ovlivníme (dopravní dostupnost, předluženost obyvatel, nízká vzdělanostní struktura). Přesto existují podobné regiony v České Republice, kde se daří dosahovat lepších výsledků - hlavně s ohledem na školní úspěšnost a dokončování studia. A v některých oblastech jsme zase inspirací pro ostatní.

Data a studie z roku 2022