Tajemství komunikace

2. konference se konala 25. listopadu 2017 v centru duchovní obnovy v Hejnicích. Sešlo kolem 60 účastníků z Frýdlanska

Workshopy 

Nenásilná komunikace - čtyři uši, čtyři židle - Sára Pokorná

Jsou různé způsoby jak slyšet, co nám druhý říká. Dva z nich zvyšují naši kapacitu rozumět, dva nás vedou do bludiště kritiky a nepochopení. Vybrat si jak poslouchám mi dává příležitost vybrat si jak odpovím.

Komunikace se sebou samým - jak být vnitřně v pohodě navzdory vnějším vlivům- Olga Medlíková

Budeme se bavit o: vztahu k sobě samému, vnitřním a vnějším konfliktu a jeho důsledcích, stresu z nenaplnění a jak ho řešit. Mluvte se sebou hezky!

Komunikace v náročných situacích - vedení rozhovoru - Renata Vordová

Nejprve si účastníci na vlastní kůži vyzkouší, jak NEvést rozhovor, dostanou seznam "zásadních chyb" a zažijí si, co která chyba v rozhovoru způsobuje. Pak si vyzkouší minimálně jeden rozhovor (dle výběru buď učitel - rodič nebo učitel - dítě nebo kolega/nadřízený...) ideálně bez těchto chyb.

Komunikace se žákem, který mě vytáčí - Marta Vaňková, Filip Melč

Co v nás vyvolávají děti, rodiče nebo kolegové, se kterými se nám komunikace nedaří a kteří nás vytáčejí? Pojďme se společně podívat na naše emoce ve chvílích, kdy rozum selhává a ztrácíme hlavu. Zážitkový workshop plný neformálních přístupů.

Improvizací k jistotě v komunikaci - Táňa Jírová a Vanda Gabrielová

Jak se cítit lépe při sdělování informací rodičům či kolegům, když čekáte negativní reakci? Jak a proč otvírat citlivá témata? Jak si udržet nadhled v emočně náročných situacích? Čím víc zůstaneme v klidu, tím víc můžeme opravdově naslouchat, navazovat na druhého v dialogu a pohotově reagovat.

Programem doprovázel David Andrš a jeho tým bubeníků