Podpora dětí s PAS

Soustředíme se na podporu žáků, rodičů i pedagogických pracovníků na Frýdlantsku. Jaké služby nabízíme v rámci projektu MAP IV zdarma?


Poradenství a podpora v oblastech chování náročné na péči/podporu, komunikace a PAS

Mgr. Libuše Neville nabízí poradenství a podporu rodičům i učitelům dětí s diagnózou autismu či obdobnými doposud nediagnostikovanými potřebami z pohodlí jejich domova. Online služby jsou dostupné přes ZOOM, Microsoft Teams, Google meet, WhatsApp, Messenger a také telefonicky.

  • JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE
  • PRAVIDELNÁ PODPORA 1:1
  • SEBEROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM VIDEOTRÉNINKU INTERAKCÍ
  • ONLINE PORADNA A WEBINÁŘE

Mgr. Libuše Neville - výchovná poradkyně, pedagožka zaměřující se na inkluzivní vzdělávání (PAS), lektorka podpory pozitivního chování PBS a znakování DAR, mentorka a koučka. Více info o zkušenostech a vzdělání na www.stojimprivas.cz.

TEL. 731 110 636  email: libuse.neville@masif.cz  


Kroužky pro děti s PAS a jinými dosud nediagnostikovanými obtížemi, konzultace pro rodiče  

Kroužek lega

Učíme se spolupracovat, společně postupovat dle návodu a nacvičujeme sociální vnímání díky modulacím sociálních situací. 

Kroužek sociálních dovedností

Práce s motivačním žetonovým systémem. Nacvičujeme sociální a rozumové dovednosti za pomocí posloupnosti, řádu a her. Využíváme senzorické hračky i pomůcky.  

Eliška Lacinová, DiS. - konzultantka pro rodiče, EFT terapeutka, diagnostička metody DOV, sociální pedagožka. 

TEL. 725 782 527  email: eliska.lacinova@masif.cz