Investiční záměry


Platná tabulka investičních záměrů vzdělávacích zařízení v ORP Frýdlant 2021+

Tabulka investičních záměrů vzdělávacích zařízení v ORP Frýdlant do roku 2021 (v režimu zobrazení)

K čemu tabulka slouží?

Tabulka investičních záměrů shrnuje potřeby investic ve vzdělávacích zařízeních na Frýdlantsku. Je možné ji aktualizovat nějdříve po 6 měsících. Schvaluje ji řídící výbor. Tabulku využívají poskytovatelé dotace k nastavení podmínek dotačních programů.

Pokud uvažujete o čerpání dotace z IROP nebo OPVVV, je důležité Váš investiční záměr do tabulky přidat, když tam nebude, dotaci neodstanete.

Jak zadat investiční záměr do tabulky?

Váš investiční záměr bude do tabulky přidán, pokud zašlete do termínu další aktualizace informace o investičním záměru v elektronické podobě na adresu anna.randakova@masif.cz.  Jako předmět zprávy uvádějte MAP Frýdlantsko - investiční záměry

 
- Termín další aktualizace:  září 2024

- termín poslední aktualizace: 17. 1. 2024