Investiční záměry

Tabulka investičních záměrů vzdělávacích zařízení v ORP Frýdlant (v režimu zobrazení)

K čemu tabulka slouží?

Tabulka investičních záměrů shrnuje potřeby investic ve vzdělávacích zařízeních na Frýdlantsku. Je aktualizována 1 x za 6 měsíců. Schvaluje ji řídící výbor. Tabulku využívají poskytovatelé dotace k nastavení podmínek dotačních programů.

Pokud uvažujete o čerpání dotace z IROP nebo OPVVV, je důležité Váš investiční záměr do tabulky přidat.

Jak zadat investiční záměr do tabulky?

Váš investiční záměr bude do tabulky přidán, pokud zašlete do termínu uvedeného níže vyplněný formulář s investičním záměrem v elektronické podobě na adresu anna.randakova@masif.cz, nebo do datové schránky ID: etpnknu. Jako předmět zprávy uvádějte MAP Frýdlantsko - investiční záměry

 
- Investiční záměr - nový

- Investiční záměr - změna

- Termín další aktualizace: 04/2021

- Podklady zasílejte do: 15.4. 2021