Přehled škol v území


Správní obvod Frýdlant zahrnuje 18 obcí. K 31. 12. 2018 žilo na území celkem 24 496  obyvatel.


Celkem se v obvodu nachází 14 mateřských, 14 základních škol, 1 základní škola speciální, 1 gymnázium, 1 střední škola, dále 2 Základní umělecké školy (Nové Město pod Smrkem, Frýdlant), Dům dětí a mládeže Frýdlant a Středisko volného času ROROŠ.