Konference 2022

26. března 2022 Klášter Hejnice

Učení ON/OFF ... jak se zapíná učení

Michal Dubec

Vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím vědomé práce se vztahovou rovinou komunikace

Nasdílíme konkrétní situace, do kterých se v současné době dostáváme při komunikaci se žáky. Seznámíme se s tím, co můžeme dělat, když chceme dosáhnout změny chování (například neřešit tutéž věc několikrát za sebou) a zároveň si nepoškodit vzájemné vztahy. 

Viktorie Petřivá

Responzivní výuka

Dílna poskytne náhled na směr, který má velký potenciál pro optimalizaci učení žáků. Nasdílíme, jak upravit výukové postupy pro zvyšování aktivní účasti a motivaci žáků na cestě k samostatnosti a zodpovědnosti. Zhodnotíme, jaký dopad má na žáky schopnost učitele reagovat na jejich potřeby a vyzkoušíme si techniky, které vedou žáky ke kritickému přemýšlení. Účastníci získají sadu reflektivních karet, které mohou ihned použít ve výuce.

Veronika Šancová

Prototýpci.cz

Ukazujeme dětem, ale i rodičům a učitelům jednoduché a zábavné postupy, kterými lze podpořit nejen kreativita, ale také schopnost plánovat a popsat projekt, řemeslné dovednosti, radost z přetváření reálných věcí, smysluplný a tvořivý přístup k digitálním technologiím, uvědomění si potřeb, schopnost vidět problém a hledat kreativní řešení. 


Kateřina Vrtišková

Škola bez poražených

T.E.T. - Škola bez poražených se zabývá základními komunikačními dovednostmi a nástroji řešení konfliktů, které potřebují učitelé pro budování kvalitních vztahů s žáky a studenty.