Kateřina Vrtišková

Přes dvacet let učím děti na 1. stupni. Ve svých hodinách upřednostňuji principy pedagogického konstruktivismu. Baví mě badatelsky orientované vyučování, dílny čtení a psaní, matematika prof. Hejného, učení venku. Díky zapojení do nejrůznějších projektů jsem absolvovala kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, spolupracuji se vzdělávacími organizacemi. Díky spolupráci s Pomáháme školám k úspěchu jsem měla příležitost podílet se na natáčení výukových videí pro učitele. 
Lektoruji akreditované kurzy programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Pro vzdělávací centrum Tereza se podílím na lektorování semináře k programu Les ve škole. Jako externí mentor spolupracuji se školou Můj projekt na učení venku.
Když jsem se seznámila s knihou Thomase Gordona Škola bez poražených, měla jsem jasno, kam se chci ve své pedagogické praxi dál ubírat. A letní instruktorský kurz mé rozhodnutí jen potvrdil. Respektující komunikace je pro mě základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní.
Největším oceněním mé práce je zpětná vazba od žáků a rodičů - nominace do soutěže Zlatý Ámos, kolegů učitelů - vynikající hodnocení lektorování kurzu Škola bez poražených a od odborníků - zisk 1. místa v soutěži Global Teacher Prize ČR 2018.