Strategie MAP

V této části najdete informace k setkání pracovních skupin a řídícího výboru a dokumenty související s tvorbou Místního akčního plánu vzdělávání na Frýdlantsku (zkráceně MAP Frýdlantsko).

MAP Frýdlantsko bude aktualizován až do roku 2025 a Vy se na tom můžete podílet s námi. Zapojte se do pracovních skupin a připomínkujte jednotlivé dokumenty a podklady.