Dokument MAP

Strategie vzdělávání na Frýdlantsku. Skládá se z analytické a strategické části. Vzniká ve spolupráci se zástupci škol a veřejnosti.

Dokument MAP III byl schválen 2. 11. 2023. V odkazu najdete všechny části schváleného dokumentu MAP III.

Dokument MAP Frýdlantsko 2020 byl vytvořen v projektu MAP Frýdlantsko II.

Dokument MAP 2017 byl vytvořen v projektu MAP Frýdlantsko I.