PS Rovné příležitosti na školách

... aneb spolupráce škol a podpůrných služeb a sociálních služeb zaměřených na práci s dětmi a rodinou

 • Tato skupina propojuje oblast vzdělávání se sociální oblastí, hledá možné způsoby spolupráce
 • je určena pro ředitele, zřizovatele, pedagogické pracovníky, pro pracovníky školských poradenských pracovišť, zástupce spolupracujících organizací nejenom v sociálních službách 
 • propojuje projekty MAP Frýdlantsko II a Sociální služby na Frýdlantské komunitní plánování sociálních služeb (FRYSKO)
 • koordinátorkou skupiny je - Lenka Porubská (MAS Frýdlantsko) 
 • V případě že se chcete do pracovní skupiny zapojit, kontaktujte naší asistentku: marketa.pezlova@masif.cz
 • Zápis k tématu předčasně ukončené vzdělávání (2022)
 • Zápis z ostatních jednání (2018-2022)
 • Zápis ze setkání v SVP (2018-2020)

Setkání
 • Plánovaná:
 • Realizovaná: 
 • 11.3. 2022 uprchlíci z Ukrajiny
 • 10. 2. 2022 14:30 - Setkání škol s PPP
 • 1. 12. 2022 
 • 11. 10. 2021 14:30
 • 23.3.2021 od 14:30 - Setkání škol s OSPODem
 • 24.3.2021 od 14:30 - Předčasné ukončení školní docházky na Frýdlantsku II
 • 24.2.2021 od 14:30 - Předčasné ukončení školní docházky na Frýdlantsku

2020/2021

 • 12. 10. 2020 Děti a žáci s PAS na Frýdlantsku II - za účasti zástupců SPC Liberec
 • 29. 9. 2020 "SAS v MAS"

2019/2020

 • 4. 2. 2020 14:30 - Oznamovací povinnost, OSPOD
 • 5. 11. 2020 14:30 Autismus na Frýdlantsku

2018/2019

 • 9. 4. 2019
 • 27. 11. 2018
 • 4. 10. 2018

Setkání realizovaná ve spolupráci s SVP Frýdlant 2018 - 2020

pod vedením Marty Vaňkové a Filipa Melče, určená zejména pro pracovníky poradenských pracovišť  na školách

 • 2019/2020
 • 13. 2.,  28. 1., , 10. 12. , 24. 10.
 • 2018/2019
 • 5. 6., 16. 5., 28. 3., 21. 2., 17. 1., 20. 11., 4.10.

Místo setkání: SVP Frýdlant, 

Obsah setkání:

-  aktuální nebo náročné situace, se kterými se školská poradenská pracoviště setkávají, - sdílení a nácvik různých metod práce,

 -  komunikace se žáky a jejich rodiči, 

- kazuistiky konkrétních případů a další 

Setkání realizovaná ve spolupráci s SVP Frýdlant 2018 - 2020

pod vedením Marty Vaňkové a Filipa Melče, určená zejména pro pracovníky poradenských pracovišť  na školách

 • 2019/2020
 • 13. 2.,  28. 1., , 10. 12. , 24. 10.
 • 2018/2019
 • 5. 6., 16. 5., 28. 3., 21. 2., 17. 1., 20. 11., 4.10.

Zápis ze setkání v SVP - kde se dozvíte o všem podstatném v oblasti primární prevence a rovných příležitostí