PS Rovné příležitosti na školách

....aneb setkávání pracovníků školských poradenských pracovišť 

O pracovní skupině:

  • tato skupina je určena zejména pro metodiky prevence, výchovné poradce a další členy poradenského týmu na škole.
  • skupina bude realizována ve spolupráci se SVP Frýdlant pod vedením Marty Vaňkové a Filipa Melče.
  • tématy budou aktuální nebo náročné situace, se kterými se školská poradenská pracoviště setkávají, sdílení a nácvik různých metod práce, komunikace se žáky a jejich rodiči, kazuistiky konkrétních případů a další.

Setkání

plánovaná:

realizovaná

  • 5.6.
  • 16.5.
  • 28.3.
  • 21.2.
  • 17.1.
  • 20.11.
  • 4.10.

Místo setkání: pokud není uvedeno jinak, setkáváme se PS RP v SVP Frýdlant, Školní 692, 464 01 Frýdlant

Zápis - kde se dozvíte o všem podstatném v oblasti primární prevence a rovných příležitostí