PS Rovné příležitosti na školách

....aneb setkávání pracovníků školských poradenských pracovišť 

O pracovní skupině:

 • tato skupina je určena zejména pro metodiky prevence, výchovné poradce a další členy poradenského týmu na škole.
 • skupina bude realizována ve spolupráci se SVP Frýdlant pod vedením Marty Vaňkové a Filipa Melče.
 • tématy budou aktuální nebo náročné situace, se kterými se školská poradenská pracoviště setkávají, sdílení a nácvik různých metod práce, komunikace se žáky a jejich rodiči, kazuistiky konkrétních případů a další.

Setkání

plánovaná:

 • út 28. 1. (setkání metodiků v režii Marty Vaňkové na ZŠS)
 • čt 13. 2. 15:30
 • čt 16.4. 15:30
 • čt 4. 6. 15:30 

realizovaná

 • 10. 12. 
 • 24.10.
 • 5.6.
 • 16.5.
 • 28.3.
 • 21.2.
 • 17.1.
 • 20.11.
 • 4.10.

Místo setkání: pokud není uvedeno jinak, setkáváme se PS RP v SVP Frýdlant, Školní 692, 464 01 Frýdlant

Zápis - kde se dozvíte o všem podstatném v oblasti primární prevence a rovných příležitostí