PS Rovné příležitosti na školách

....aneb setkávání pracovníků školských poradenských pracovišť 

O pracovní skupině:

  • tato skupina je určena zejména pro metodiky prevence, výchovné poradce a další členy poradenského týmu na škole.
  • skupina bude realizována ve spolupráci se SVP Frýdlant pod vedením Marty Vaňkové a Filipa Melče.
  • tématy budou aktuální nebo náročné situace, se kterými se školská poradenská pracoviště setkávají, sdílení a nácvik různých metod práce, komunikace se žáky a jejich rodiči, kazuistiky konkrétních případů a další.

Pokud má někdo zájem o účast na této skupině, pište na: michaela.bartova@masif.cz

Setkání

plánovaná:

  • čt 4. 6. 15:30 

realizovaná

  • 2019/2020
  • 13. 2.,  28. 1., , 10. 12., 24. 10.
  • 2018/2019
  • 5. 6., 16. 5., 28. 3., 21. 2., 17. 1., 20. 11., 4.10.

Místo setkání: pokud není uvedeno jinak, setkáváme se PS RP v SVP Frýdlant, Školní 692, 464 01 Frýdlant

Zápis - kde se dozvíte o všem podstatném v oblasti primární prevence a rovných příležitostí