Pracovní skupiny MAP IV jsou v plném proudu

26.02.2024

Projekty tzv. MAP - tedy Místního Akčního Plánování mají svou setkávací/plánovací část a potom realizační/implementační část. Tedy řečeno lidsky: jednak se scházíme, abychom zjistili, co na Frýdlantsku v oblasti vzdělávání zlepšit, jednak děláme konkrétní vzdělávací aktivity, které přispívají ke kvalitnějšímu vzdělávání v regionu.

Přitom se zaměřujeme hlavně na spolupráci škol a témata, která jsou potřebná. Protože je projekt MAP poněkud složitý, připravili jsme pro vás přehled všech témata a aktivit na samostatné stránce:

V minulých týdnech se již sešly všechny pracovní skupiny i řídicí výbor, aby se potkali ve .staronovém složení a dohodli se, jak budou následující dva roky spolupracovat: 17. 1.  proběhl Řídicí výbor, 13. 2. se sešla PS pro rovné příležitosti, 20. 2. PS pro rozvoj klíčových kompetencí a 21. 2. PS pro financování. Zápisy z jednání najdete u každé PS a budeme je psát průběžně.