Učící se skupina - EVVO

18.03.2024

Od září se schází skupina čtyř učitelek z různých škol na Frýdlantsku a společně s Lenkou Kubíkovou (lektorkou Střediska ekologické výchovy STŘEVLiK) plánují, jak atraktivně zapojit témata environmentální výchovy do běžné výuky. Pro tento školní rok se zaměřily na zodpovědné zacházení s potravinami a na každé zapojené škole uspořádaly již dva projektové dny. Žáci se v nich věnovali lokálním surovinám, seznamovali s lokálními výrobci, zabývali se cestou jídla, kterou urazí, než si ho naloží na talíř. Z druhé strany potom sledovali, jak se s potravinami plýtvá, krmili "Zbytkožrouta" a vyzkoušeli, jak lze některé potraviny využít beze zbytku (např. jablko). U toho rozvíjí i čtenářské a matematické dovednosti, trénují finanční gramotnost. Velikou oblibu mají zejména činnosti, u kterých se něco ochutnává nebo přímo vaří či peče. 

Učitelkám z Frýdlantu (ZŠ Bělíkova), Višňové a Bílého Potoka patří velký obdiv, jak dokáží téma dětem prakticky přiblížit a kreativně zpracovat.