Digitální gramotnost pro MŠ a ZŠ

30.08.2023

Rádi bychom Vám nabídli podporu v zavádění digitální gramotnosti v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ ve spolupráci s Malou technickou univerzitou.

Z projektu MAP můžeme financovat jak didaktické materiály, tak školení pro Vaše pedagogy. Potřebujeme však vědět, zda a v jakém rozsahu máte zájem se zapojit. Informace k nabízeným programům jsme zaslali e-mailem na ředitelství Vašich škol.

Nabízený program je vhodný jak pro MŠ, tak pro první stupeň ZŠ.

Pokud máte zájem se zapojit prosíme promluvte si se svým vedením do 13.9. 2023.

Aktivity by probíhaly v období 02/2024 - 12/25. 

Nabízíme: 

Malý balíček

zahrnuje: materiály a metodiku + 2 hodinové školení a jedno z následujících témat: 

a) PREVENCE NEUVÁŽENÉHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU – CO JE TO INTERNET? 

Zábavnou a praktickou formou se věnujeme tématu internet. 

  • Co to je internet, jak funguje, jaké informace na internetu najdeme a jak pracovat s jejich obsahem, sdílením i přijímáním (např. téma fake news). 
  • Ne všechny informace jsou na internetu pravdivé, pravidla sdílení osobních informací a fotek na internetu.  

b) DIGI BEZ DIGI 

Předáme pedagogům inspiraci a potřebné materiály pro vytváření úkolů, které u dětí zábavnou formou, bez použití tabletů a počítačů, podpoří rozvoj digitální gramotnosti, logického a informatického myšlení. 

  • děti v roli programátorů a robotů tvoří společně hry v programátorském prostředí 
  • osvojení si znalostí čtvercové sítě a umístění předmětů na ni – vše prožitkem, pomocí pohybu a netradičním způsobem 


Nyní zjišťujeme zájem o aktivitu, v průběhu září Vám dáme vědět, jaký rozsah Vaší poptávky jsme schopni z projektu financovat. Aby mohla být aktivita realizována potřebujeme, aby se zapojily minimálně 3 školy z území.


Případné dotazy směřujte na: anna.randakova@masif.cz, +420 702 096 339