Andrea Kosařová 

Anotace workshopu

Se znepokojením sledujeme, jak se kolem nás a veškerého společenského dění stahuje smyčka předpisů, zákazů a jiných omezení ve snaze učinit svět kolem nás bezpečnějším, jistějším a předvídatelnějším. Tlak na eliminaci rizik ve všech sférách společenského života vytváří kulturu falešného bezpečí, která postupně degeneruje v kulturu strachu z chybných kroků. Ztrácíme odvahu převzít odpovědnost za vlastní chování a činit kroky, které přinášejí nejistotu výsledku.