Členky PS Mileva

Pavlína Hrabáková

Škola Dětřichov

Vystudovala učitelství pro 1.stupeň na UJEP v Ústí nad Labem. 

Pracovala a studovala ve Velké Británii, poté vyučovala v Libušíně. Od roku 2013 pracuje ve škole Dětřichov. 

Absolventka mnoha mezinárodních vzdělávacích kurzů včetně Erasmus+.

Ve své výuce se věnovala např. Hejného matematice.  Aktivně se účastní projektů MAP Frýdlantsko (členka pracovních skupin, Knihosaurus, Festival deskových her a další). 

Dagmar Vondráčková

Škola Jindřichovice pod Smrkem

Studovala učitelství pro 1. a 2. stupeň na Universitách v Hradci Králové, v Liberci a na UK v Praze. 

Působila na školách v Novém Městě pod Smrkem, v Raspenavě, v Hejnicích, v ZUŠ ve Frýdlantu. Od roku 2009 je ředitelkou školy v Jindřichovicích pod Smrkem

Je lektorkou Hejného metody v matematice pro 1.stupeň, absolventka mnoha vzdělávacích kurzů včetně Erasmus+, kritické myšlení nebo FIE. 

Aktivně se účastní projektů MAP Frýdlantsko (členka řídícího výboru a pracovních skupin) 


Adéla Paříková

Škola Višňová

Studovala učitelství pro 1.stupeň na TU Liberec. S malými přestávkami působila od roku 2004 ve Višňové. Od roku 2018 je ředitelkou školy.

Absolvovala stáž v Oxfordu, věnuje se rozvoji matematické i čtenářské gramotnosti.

 Soustředí se na práci s klimatem škol, je metodikem prevence i výchovným poradcem. 

Vede spolek Inteligentní odpoledne zaměřený na kroužky. V roce 2009 získala medaili II. stupně MŠMT za mimořádnou pedagogickou a mimoškolní činnost.