Lucie​ Bezděková Lauermanová: Smích a radost, jak je neznáte

O lektorce

Jsem člověk :) s rukama a srdcem v Zemi, vedle toho maminka dvou synů. Hlavní náplní mé činnosti je práce se smíchem a radostí (oba významy platí). Mimo to připravuji a lektoruji vzdělávací a rozvojové semináře pro učitele, zejména základních škol. Vytvářím metodické materiály ke klíčovým kompetencím, připravuji programy pro děti a mládež zaměřené na zdravý životní styl a seberozvoj. Pořádám instruktorské kurzy jógy smíchu. 

V rámci smíchu: Učitelka jógy smíchu v ČR - kurz v Indii s Madanem Katariou (zakladatelem jógy smíchu); Členka mezinárodní sítě učitelů jógy smíchu Laughter Yoga International; Studentka doktorského studia - téma disertace: Jóga smíchu seniorů

O workshopu

Náplní času, který společně strávíme, bude zčásti povídání o smíchu a radosti. Budeme hledat (snad i nalezneme) odpovědi na následující otázky.

  • V čem spočívá síla smíchu?
  • Co o něm víme?
  • Lze pracovat se smíchem a radostí jako s nástroji seberozvoje a uvolnění?
  • Jak použít smích ve svůj prospěch? Pro sebe sama a ve výuce?
  • Smích jako wellness těla i duše, radost jako volba.