PS "Kde na to vezmeme?"

Co budeme dělat?

 • diskutovat o tom, co by se ve vzdělávání na Frýdlantsku mělo financovat
 • hledat finance pro to, co ostatní vymysleli
 • radit se, jak zažádat o dotace
 • v případě potřeby pozveme odborníky na právní, ekonomické či jiné poradenství

Termíny setkání:

Plánované

 • v MAP II jsme vše uskutečnili, další setkání bude na podzim v projektu MAP III

Realizované 2020-2022

Realizované

2019/2020

 • 22. 6. 2020 Distanční výuka - Diskuse ředitelů škol se zástupci KULK
 • 18. 6. 2020 Podpora sportu na Frýdlantsku
 • 17. 10. 2019 Informace k dotačním výzvám, ze kterých lze financovat úpravy zahrad ZŠ a MŠ (výzva č. 7/2019) , či vybavení MŠ a ZŠ např. modernizace stravování ve školách (výzva PRV SCLLD)
 • 28. 8. 2019 (Reforma financování regionálního školství od 1. 1.2020 a aktuální novely právních předpisů od 1. 1.2019)

2018/2019

 • 15.5.2019
 • 12. 3. 2019
 • 23. 11. 2018
 • 4. 10. 2018