Dana Forýtková: Emoční sebeobrana pro učitele

O lektorce

Jsem kouč, mentor, konzultantka, supervizorka, lektorka výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost, odborný garant vzdělávacích programů, autorizovaná osoba pro 5 oborů kvalifikací NSK. Orientuji se především na realizaci školské reformy, vyučuji metody aktivního učení, OSV, soft skills (manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, lektorské a konzultační dovednosti, týmovou spolupráci, zvládání a prevence stresu, etiku) a jsem certifikovanou lektorkou Společného (inkluzivního) vzdělávání. 

O workshopu

Obsah interaktivního workshopu se zaměřuje na pracovní zátěže ve školním prostředí a psychohygienická doporučení - úprava životního stylu, efektivní zacházení s časem, osvojení si postupů správné relaxace