Jan Burian

Zaměření workshopu

Mindfulness (všímavost) je schopnost uvědomovat si se zájmem a s lehkostí, co právě prožíváme. Je to schopnost, kterou můžeme cvičit a lépe si díky tomu všímat myšlenek, emocí nebo tělesných vjemů. Pokud se dokážeme zastavit v neustálém kolotoči myšlenek a emocí, a chvíli jen zkoumat, co se právě děje, můžeme lépe zvládat stres a uvědomit si, co je pro nás v dané chvíli skutečně důležité a co potřebujeme. Pokud si jasně uvědomíme své potřeby, můžeme podniknout konkrétní kroky, k tomu, abychom je naplnili. A stejně tak, pokud se zastavím a nenechám se tolik ovládat myšlenkovými a emočními návyky, mohu se lépe empaticky vcítit do druhého člověk, a s opravdovým zájmem zkusit porozumět, co právě prožívá a co je pro něj důležité.

Můžete se těšit na několik praktických cvičení, které rozvíjejí jak mindfulness, tak i schopnost uvědomit si, co potřebuji, a jasně to vyjádřit.