Dokument MAP 2022 k připomínkám

Připravujeme pro Vás aktualizaci dokumentu MAP, který se skládá z:

Analytická část

Strategická část

  • Vize
  • Priority a cíle
  • Investiční záměry

Implementační část

Vaše připomínky je možné vpisovat formou komentářů do sdílených dokumentů.