Konference 2019: "Chce to klid"

30.3. 2019

Olga Medlíková: Jak hořet a nevyhořet

lektorka, konzultantka a facilitátorka

Zaměřuje se na prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, společenský kontakt a přípravu a trénink lektorů. Externě přednáší na Teologické fakultě UK Praha. satnik.net

Jan Burian: Mindfullness

lektor Mindfullness a psychoterapeut 

Vede kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízí psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuje rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů.  praveted.info

Mgr. Dagmar Mega: Snoezelen - síla smyslů

lektorka a terapeutka

Působí jako lektorka, poradkyně a metodička v oblasti smyslového vnímání, rozvoje kognitivních funkcí, inkluze a osobnostnímu rozvoji. Snoezelenu se věnuje od roku 2009,  vede mimo jiné programy pro rodiče s dětmi, skupiny dětí z mateřských i základních škol i dospělé. Úzce spolupracuje se sdružením 3lobit.cz, www.akropolis-uh.cz   

Andrea Kosařová: #tochceklid

instruktorka Prázdninové školy Lipnice

Spoluzakladatelka sdílené kanceláře a kavárny Pracovna, sociálního podniku filantrop.cz a vedoucí projektu pro rozvoj komunit Praha 14 kulturní. Ve volném čase vede kurzy Prázdninovky, lektoruje v České cestě nebo se snaží upozorňovat na nedostatky ve veřejném prostoru projektem Pracovna v parku. www.psl.cz