Přituhuje - Jak jsou školy na Frýdlantsku připraveny na distanční výuku?

09.10.2020

Od příštího týdne má začít probíhat turnusová výuka na II. stupni. MAP Frýdlantsko v současné době prověřuje v čem školy na Frýdlantsku potřebují pomoci. Dotazování prostřednictvím styčných důstojníku na školách ve Frýdlantsku probíhá do 13. 10. Zatím máme informace z 5 škol ve výběžku. Pomohl by specialista pro rodiče a technika. Někteří žáci již nyní nacvičují práci v novém online prostředí.

Jak zajistíte distanční výuku a máte nějakého specialistu pomocníka?

Ptali jsme se zejména na zajištění distanční výuky. Dvě ze škol budou distanční výuku realizovat prostřednictvím Microsoft teams, 2 školy nemají žádný jednotný systém a jedna škola využije Edookit.

Na 3 školách je specialistou na distanční výuku jeden z pedagogů nad rámec svých běžných povinností, zbylé 2 školy by takového specialistu potřebovali.

Co s tím může udělat MAP?

My v MAP komunikujeme s Člověkem v Tísni, který je schopen zajistit potřebné technické zajištění pro potřebné rodiny. Zároveň spolupracujeme s komunitními centry v regionu, které jsou schopné podporu rodinám do určité míry poskytnout. A proto uvítáme, když se i zbývající školy v regionu prostřednictvím styčných důstojníků včas vyjádří, zda jim můžeme pomoci školu na distanční výuku připravit.A jak školy své žáky na distanční výuku připravují?

Jedna ze škol již nyní v hodinách pracuje s novým prostředím, aby si žáci doma s novým prostředím uměli poradit. Jedna ze škol realizovala setkání s rodiči, na kterém jim nové prostředí představila a jedna ze škol využívá pomoci neziskové organizace, která poskytuje rodičům, kteří si s novým prostředí nevědí rady pomoc. 2 z dotazovaných škol se místo přípravy snaží dohnat zameškané učivo.