„Blázníš? No a!“ ověřený preventivní program o duševních onemocněních pro žáky 9. tříd a SŠ

02.11.2022

FOKUS Liberec nabízí školám i na Frýdlantsku vzdělávací, zážitkový a interaktivní program primární prevence pro pedagogy, třídní kolektivy, žáky a studenty ve věku 15 - 20 let.

FOKUS je organizace, která duševně nemocným pomáhá již mnoho let, mimo jiné také u nás na Frýdlantsku: FOKUS Liberec.

Více informací najdete na webových stránkách programu: www.blaznis-no-a.cz a nebo se obraťte přímo na libereckou koordinátorku Janu Pluchovou, E-mail: j.pluchova@fokusliberec.cz tel: 702 034 205. 


Co od programu můžete čekat?

  • Program seznámí studenty s projevy nejčastějších duševních onemocnění, poradí jim, jak je mohou rozeznat a vysvětlí možnosti léčby.
  • Nabídne nástroje pro preventivní péči o vlastní duševní zdraví
  • Pomáhá předcházet psychickým krizím, a v případě krizí které už propukly pomáhá hledat řešení
  • Dává studentům odvahu mezi sebou komunikovat, a mluvit spolu otevřeněji - i o vážných tématech - a nabídne možnosti, jak mohou podpořit své přátele a kamarády ze školy
  • Dává studentům prostor lépe vnímat sami sebe, své spolužáky i pedagogy.
  • Poskytne studentům nezbytné kontakty, kde v případě potřeby najdou pomoc.
  • V neposlední řadě učitelé lépe poznají danou třídu.