Chcete vidět, co děláte v hodinách dobře a co vám funguje? Vyzkoušejte videotrénink!

14.03.2022

Naše kolegyně Libuše Neville úspěšně absolvovala výcvik ve videotréninku a nabízí tuto skvělou metodu zdarma učitelům na Frýdlantsku. Má kapacitu jen na několik míst. Zájemci a zájemkyně se mohou ozvat přímo paní Neville na emailu: libuse.neville@masif.cz.

A co je videotrénink?

Nejedná se o žádný nácvik práce s videem, ale o výuku pomocí krátké nahrávky přímo ze třídy. O co se jedná nejlépe pochopíte z krátkého vysvětlujícího videa:

Pro ty z vás, kteří preferují písemné vysvětlení:

Videotrénink interakcí ® je moderní krátkodobou intervenční metodou, kterou lze využít také v rámci inkluzivního vzdělávání při řešení výchovných problémů se žákem, k začlenění žáka do skupiny, k podpoře dětí s ADHD, autismem a poruchami chování, k podpoře spolupráce apod. Její přístup je pozitivní - nekritizuje, nehledá viníky a chyby, ani neslouží ke kontrole - naopak pracuje s tím, co funguje. Jedná se o specifické koučování ve školním prostředí, zaměřuje se na rozvoj komunikace mezi pedagogem a žákem. Bývá využíván při potřebě změnit způsob práce se žákem, který ve vývoji dlouhodobě stagnuje, v průběhu výuky se chová neadekvátně a jeho chování je obtížné korigovat, resp. veškeré intervenční postupy, které pedagog doposud využil, se navzdory jeho snaze ukázaly jako marné.