Podpora nadaných dětí

10.04.2024

NABÍDKA KONZULTACÍ VE ŠKOLÁCH

"Má všechno hned hotové a pak vyrušuje."

"Nedává pozor, ale přitom všechno umí."

"Nic ho nezajímá, odmítá spolupracovat."

To jsou nejčastější povzdechy nad dětmi, které tak trochu vybočují v běžné třídě na základní škole. Mnohdy bývají pro učitelky a učitele výzvou, potěšením, ale i starostí. Pomoc v nastavování přístupu k dětem, které jsou přemýšlivé, hloubavé či zvídavé, nabízí pro všechny školy na Frýdlantsku konzultantka vyvážené inkluze Eva Dušková.

Přijíždí do škol, pozoruje děti ve třídách, konzultuje s jednotlivými učitelkami a učiteli projevy dětí, předává osvědčené tipy na pomůcky a hry do výuky. Termín návštěvy lze domluvit na eva.duskova@masif.cz. 

Vyvážená inkluze je pojem, který upozorňuje na rovnováhu v péči, kterou věnují školy jednotlivým dětem. Běžná třída vypadá totiž tak, že v ní jsou děti se specifickými potřebami, s poruchami učení a chování, děti nadané a i s jiným mateřským jazykem. Právě nadané děti mohou být často na okraji zájmu přetížené učitelky či učitele, protože se zdá, že si poradí samy a nic nepotřebují.

Na základě tohoto předsudku pak v pátých třídách a na druhém stupni rostou děti, které mohou být demotivované, frustrované, ale také nezvyklé absolvovat výzvy a přizpůsobovat se, zvládat své vztahy. Přidá-li se k tomu nepodnětné domácí prostředí a snaha zapadnout do kolektivu, je zaděláno na problém.


JAK POZNAT NADANÉ DÍTĚ?

Nejjednodušší odpověď na tuto otázku je, že vyčnívá. Ne protože je vyšší než ostatní, ale protože se projevuje jinak, někdy třeba jen trochu. Většinou má jiné zájmy, někdy také jinou slovní zásobu, jiné vyjadřovací schopnosti, jiné uvažování, jiné chování. Někdy to okolí vnímá pozitivně, ale často také negativně.

Často se říká, že každé dítě je nadané, každé má na něco talent. Tím se myslí šikovná baletka, nadějná basketbalistka nebo zapálený kreslíř. Ale nadání ve smyslu diagnózy, ve smyslu specifické vzdělávací potřeby, tak jak je zahrnuto do školského zákona, je vykládáno odborníky a odbornicemi jinak - jako vrozené nastavení nervové soustavy. Takto obdařené dítě pak vnímá, prožívá, analyzuje svět kolem sebe jinak.

Kognitivní nadání je průsečík tří hlavních oblastí - nadprůměrného rozumového potenciálu, výrazné kreativity a vysoké vnitřní motivace při tom, co dítě baví. Jejich projevy jsou viditelné při běžných i méně běžných činnostech, někdy bývají v nepřipraveném prostředí zaměňovány za projevy jiného nastavení (nejčastěji za poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti, někdy i chování). 

Nadání se dá zjistit ve škole pedagogickou diagnostikou či vyšetřit speciálními testy, vedenými proškoleným psychologem či psycholožkou především v pedagogicko-psychologických poradnách či v soukromém zařízení. 

Podle statistiky je v populaci 20 % nadaných a 5 % mimořádně nadaných jedinců, což znamená, že by to tak mělo být i v každé třídě, v každé škole. Bohužel o drtivé většině z nich se neví. Současný školský systém je nastavený tak, že se nadání nevyhledává a pedagogičtí pracovníci nejsou dostatečně proškoleni. 

Na Frýdlantsku s tím školám pomáhá konzultantka vyvážené inkluze a podpory nadání Eva Dušková: eva.duskova@masif.cz.