Co si přejí děti a mladí lidé na Frýdlantsku (nejen) od Ježíška?

11.12.2023

"Chtěla bych se stát vojačkou." "Chtěl bych se učit korejsky". "Chtěl bych se určitě přestěhovat." "Chtěla bych pracovat na zahrádce, kterou nemám, protože bydlím v paneláku." "Chtěl bych mít svoji garáž s autama." V průběhu roku 2023 jsme uspořádali velkou online anketu pro mladé lidi na Frýdlantsku. Zajímalo nás, jak tráví volný čas a co by si přáli změnit. Zapojilo se celkem 677 žáků ze základních a středních škol ve Frýdlantu a v Raspenavě. Jste zvědaví, co si místní mladí lidé přejí a o čem sní? Pojďme se podívat na výsledky.

Nejdříve jsme respondenty poprosili, aby oznámkovali, zda mají na Frýdlantsku dost možností dělat to, co je baví a zajímá. Výsledky nejsou vlastně vůbec špatné, nasbírali jsme většinu známek 1-3, nespokojených je 210 odpovídajících (31%).


Co se věku týče, zapojili se především žáci 2.stupně základních škol ve věku 12-15 let.

Zajímalo nás, jak respondenti tráví svůj volný čas. Jak se dalo očekávat, hodně dětí (přes 50%) tráví volný čas u mobilu nebo počítače, většinou s přáteli. Z velké části se jedná o neorganizované formy zábavy. Než ale začnete hudrat nad ztracenou generací, mrkněte ještě na to, kolik dětí a mladých lidí sportuje. Nějaké formě sportu (organizované nebo neorganizované) se věnuje 60% odpovídajících (tedy zaškrtli aspoň jednu z možností "Sportuju organizovaně" nebo "Sportuju sám nebo s přáteli"). Tento poměr je zachován bez ohledu na věk respondentů. Také se ukázalo, že 25% mladých lidí se věnuje čtení. To je docela dobrá zpráva, nemyslíte? Na konci grafu vidíte odpovědi, které respondenti dopisovali samostatně, je jich tedy výrazně méně a příště se na to zeptáme lépe.

Dále nás zajímalo, co mladým lidem brání v tom, aby dělali to, co je baví. Tady vás výsledky možná překvapí: mladí lidé především nemají čas. Omezená nabídka aktivit trápí 39% respondentů. Může nás zarazit, že 27% dětí nemůže najít parťáka, který by se vysněné činnosti věnoval s nimi. To ale souvisí s tím, že žijeme na vesnicích a v malých městech. A když se chcete např. učit korejsky, je opravdu těžké najít spřízněnou duši nebo kroužek.

A co se tedy mladé lidi zajímá, co by chtěli dělat a čemu se věnovat? Můžete se podívat na dva grafy - zvlášť za Frýdlant a zvlášť za Raspenavu, protože odpovědi se trochu liší. Zatímco ve Frýdlantu nejvíce chybí vysněné koupaliště (evergreen) a nebo možnost tance a hudby, v Raspenavě by nejvíce dětí chtělo skatepark nebo místo na scházení. Přibližně 20% všech odpovídajících napsalo, že jim tu nechybí nic, nebo že je nenapadá, co by chtěli ve volném čase dělat.

Většina přání se týká různých sportů nebo větší nabídky kroužků obecně. Různých sportů a pohybu se týkalo 70 % vyslovených přání. Ve Frýdlantu je poptávka mimo jiné po dívčím fotbalovém týmu nebo basketbale, tradičně poptávané jsou bojové sporty a péče o koně. Zajímavá je poptávka po tuningu aut nebo airsoftu.

Z odpovědí je vidět, že některé děti nemají dobrou představu o tom, jaké kroužky a aktivity jsou v regionu k dispozici. Již šest let shromažďujeme aktualizovanou nabídku na databázi www.free-time.cz, kde je mnoho z poptávaných kroužků v nabídce. Uvědomujeme si ale, že zapojení dětí často brání také časové možnosti (viz výše - nemají čas!) nebo dojíždění.

Nakonec jsme se respondentů ještě zeptali, co je štve. Odpovídající vypisovali sami, co je štve - neměli žádné přednastavené kategorie. A tady jsme z odpovědí hodně udiveni. Překvapivě 22,06% mladých lidí Frýdlantu a 24% v Raspenavě nic neštve. V Raspenavě je z odpovědí zřejmá potřeba nějakého místa pro mladé, kde by se mohli scházet. Ve Frýdlantu se naopak lidé scházet mohou - Frýdlant má jasné centrum (narozdíl od "uliční" Raspenavy). S tím pravděpodobně souvisí stížnosti na vandaly, bezdomovce a bohužel téměř 10% explicitně rasistických vyjádření týkajících se Romů (v nejrůznějších formulacích). Ostatní menšiny žijící ve Frýdlantu nebyly zmiňovány vůbec - ať už negativně nebo pozitivně. Občas si však děti posteskly, že tu je rasismus.

Je zajímavé, že hlavní stížnosti mladých lidí se týkají nepořádku. A to nepořádku jak v prostředí měst, tak ve vztazích mezi lidmi. Respondentům v obou místech vadí špína a nepořádek ve městě. Překvapivě často se opakovala fráze "nepříjemní lidé", "zlí lidé" nebo "divní lidé". Přitom se nejedná jen o "vandaly", ale také "že jsou tu dost nerespektující lidé".


Výsledky ankety jsme sdíleli se zástupci měst Raspenavy i Frýdlantu, kteří názory mladých lidí rádi využijí pro další práci. A vy nyní už víte, co by si mladí lidé přáli. K Ježíšku by si tedy kromě materiálních věcí nejspíše chtěli to samé, co po nich chtějí často rodiče: abychom byli hodní, chovali se k sobě hezky a byli pořádní. Takže až půjdete někdy ulicí kolem party výrostků, nebojte se je s úsměvem pozdravit, určitě to ocení.

Lucie Winklerová, vedoucí MAS Frýdlantsko, z.s.

MAP Frýdlantsko III, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023013