Čtení nás baví - komiksy

07.05.2020

Čtení nás baví - komiksy tentokrát online

Sem vložte podnadpis

Covid, necovid, pracovní skupiny probíhají dále. Na další pracovní skupině, kterou vedla Markéta Pézlová tentokrát online, za což ji patří velký dík a obdiv, jsme diskutovali o tématu DVPP v oblasti čtenářské gramotnosti na další školní rok, o návratu do škol a o využití komiksů ve výuce. Dík patří také členkám pracovní skupiny, které se setkání účastnily a dokázaly tak svůj kladný vztah k digitálním technologiím.

Jen ten printscreen se mi trochu rozmazal. 

Těšíme se na další setkání v říjnu, snad už vyjde exkurze naživo v ZŠS Frýdlant a metody podpory čtenářské gramotnosti u žáků se SVP.


Anička