Formativní hodnocení

11.03.2021

MAP Frýdlantsko II pořádá ve spolupráci s NPI ČR webinář o formativním hodnocení pro učitele. Problematikou formativního hodnocení a individuálního přístupu k žákovi nás provede lektorka Viktorie Petřivá v prostředí MS Teams. Vypsány jsou zvlášť termíny pro vyučující na 1. a 2. stupni ZŠ
Webinář je akreditován MŠMT, účastníci obdrží osvědčení o účasti. Účast je zdarma. 
Pozvánku najdete ZDE

Webinář pro 1. stupeň - 8. 4. a 15. 4. 2021
od 13 do 17 h
Registrace 1. stupeň ZDE

Webinář pro 2. stupeň - 27. 4. a 4. 5. 2021
od 13 do 17 h
Registrace 2. stupeň ZDE.

Anotace: Stěžejním obsahem programu je problematika klasifikace a hodnocení v inkluzívním prostředí, tvorba objektivních školních pravidel a kritérií hodnocení žáka a individuální přístup k žákům dle jejich předpokladů a schopností. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů jako předpoklad k hodnocení a k jeho individualizaci, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňující kvalitu vzdělávání, nutnost žákova sebehodnocení, tvorba portfolia žáků. Vzdělávací program se zaměří zejména na formativní hodnocení - popisný jazyk a popisnou zpětnou vazbu.

Podrobnější obsah najdete ZDE