Jak dělají inkluzi na ZŠ U Soudu

16.05.2019

Ve čtvrtek 9. května odpoledne nás ve Frýdlantské ZŠ navštívila paní zástupkyně Zuzana Benešová a speciální pedagožka Radomíra Marbachová z Liberecké ZŠ U Soudu. Kolem dvaceti účastníků z řad učitelů, ředitelů, speciálních pedagogů i asistentů pedagoga společně diskutovalo o postupech a metodách spojených s inkluzivním vzděláváním.

Zvláště jsme se věnovali tématu inkluze na 2.stupni a úspěšnému přechodu z 1.stupně i spolupráci mezi učiteli a asistenty pedagoga. Zatímco na prvním stupni má žák obvykle jen jednoho učitele a ten se s asistentem pedagoga dobře dohodne, na 2. stupni musí asistent řešit požadavky a potřeby napříč různými předměty a s mnoha učiteli. Práce je tím mnohem náročnější.

Inspirativní byly např. kratší společné schůzky pro asistenta a všechny učitele, kteří učí jednoho konkrétního inkluzivního žáka. Velkou roli přitom hraje spolupráce se speciálním pedagogem, který pomáhá nastavit prostředí a vysvětluje učitelům 2.stupně, v čem je potřeba upravit výuku a jak např. žák se silným zrakovým postižením vnímá běžné pomůcky, mapy a podklady.

Specifický problém pro školy představují inkluzivní žáci ze socioekonomicky slabého prostředí, kde je spolupráce s rodinami často velmi obtížná a je zřejmé, že kdyby měli žáci lepší podmínky doma, bylo by také zapotřebí méně podpůrných opatření ve škole. V tomto ohledu se jeví jako docela účinné co největší zapojení rodičů např. do organizace společných jarmarků a výpomoci škole.

Lektorky představily také projekty, do nichž se škola zapojuje. Mnoho z nich realizují i školy z Frýdlantska. Zajímavý a ne tak obvyklý byl projekt, při němž žáci deváté třídy uvádí do školy prvňáčky a dělají jim starší kamarády.

Setkávání s dalšími inspirativními školami mimo výběžek Frýdlantu budou pokračovat také v příštím školním roce

Lucie Winklerová