Jak dělají inkluzi na ZŠ Švermova?

29.10.2019

Zveme všechny zájemce o setkání se zástupcem ředitele panem Irglem a výchovnou poradkyní na ZŠ Švermova v Liberci

ZŠ Švermova je úplná škola, má cca 340 žáků, ve škole funguje školní časopis, školní parlament, škola využívá Hejného metodu, spolupracuje se ZŠ v Žitavě.  Na škole také působí koordinátor inkluze

Na neformálním setkání budeme sdílet zkušenosti s realizací inkluze ve škole. Co funguje a co se daří? Kde jsou hranice a potíže?

Setkání se koná v pondělí 4. listopadu od 14 hodin v ZŠ Purkyňova.

Workshop je součástí projektu Žijeme tu spolu města Frýdlant

Zájemci potvrďte prosím svou účast na lwinklerova@gmail.com