Jak dělají inkluzi ve Velkých Hamrech ?

30.01.2020

V pondělí 10.2. od 14 hodin v ZŠ Purkyňova, ve třídě 9.D. se setkáme s paní ředitelkou školy ve Velkých Hamrech Ing. Zdeňkou Juklovou. Budeme sdílet praktické zkušenosti týkající se inkluzivních opatření: jak se daří spolupráce učitelů s asistenty, s rodiči, hodnocení žáků apod.  

Obec Velké Hamry spolupracuje stejně jako Frýdlantsko s Agenturou pro sociální začleňování. Škola má 272 žáků, v podpůrných opatřeních v 1. -3. stupni podpory je cca 70 žáků, často sociálně znevýhodněných. škola nemá třídu dle §16, ale 9 žáků s LMP funguje v běžných třídách. Jak škola k inkluzi přistupuje, co s daří a s čím se pere?

Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Setkání je zdarma a probíhá v rámci projektu Žijeme tu spolu podpořeného Evropským sociálním fondem, který realizuje Město Frýdlant. Svůj zájem a účast hlaste prosím na mail lwinklerova@gmail.com.