Jak účtovat v investičních projektech aneb projekt Vás naučí pečlivosti

17.05.2019

Na posledním setkání pracovní skupiny financování v letošním školním roce, která se sešla 15. 5.  2019 v MAS Frýdlantsko se tentokráte sešli ředitelé, ředitelky a paní účetní z frýdlantských škol. Společně jsme, za účasti paní účetní ze ZŠ v Novém Boru sdíleli zkušenosti s realizací investičních projektů na školách.

Níže najdete  některé dobré tipy pro realizaci investičních projektů

Kdo má být žadatelem o investiční dotaci škola nebo zřizovatel?

  • Pokud je žadatelem škola a zhodnocuje majetek zřizovatele - je potřeba doložit smlouvu, na základě, které je škola oprávněna majetek užívat a souhlas zřizovatele s úpravami a také zaručení se zřizovatele, že zachová úpravy realizované v projektu po dobu udržitelnosti projektu

  • v případě že v projektu dojde ke zhodnocení majetku - zařadí škola provedené stavební úpravy do svého majetku a tam zůstanou po celou dobu udržitelnosti projektu

Prohlídka místa realizace při výběrovém řízení

- Pokud je to relevantní, je vhodné u výběrového řízení uskutečnit prohlídku místa realizace (je nutné uvést do zadávací dokumentace k zakázce) - při této prohlídce uchazeč může zjistit důležité informace pro realizaci projektu a nacenění jednotlivých částí

Financování spoluúčasti/vlastního podílu žadatele

    • na financování spoluúčasti, či vlastního podílu projektu, v případě, že se musí projekt nejdříve uhradit z vlastních zdrojů a pak teprve je proplacen (předfinancování) nesmějí být použity běžné finanční prostředky školy (lze využít rezervní fond, nebo požádat zřizovatele o půjčku škole (návratná výpomoc od města), kterou následně vrátí - vhodné toto potvrdit usnesením)

    • je nutné, aby peníze, které zřizovatel poskytne byly poskytnuty jako investiční dotace

    • realizace v jiném roce, než ve kterém byly vyčleněny peníze - pokud zřizovatel vyčlenil peníze v rozpočtu na realizaci projektu doporučujeme podložit usnesením zřizovatele, že nevyčerpané vyčleněné finanční prostředky budou vyčerpány až v dalším roce

    • kompletní zápis z pracovní skupiny najdete na tomto odkazu