Jednání ŘV 6.11.2019

19.11.2019

6.11. proběhlo další jednání řídícího výboru za účasti zástupců KAP a NIDV. Kromě aktualizace investičních záměrů jsme diskutovali o podnětech pracovních skupin. MAP nabízí školám na Frýdlantsku možnost spolupráce s Libuší Neville pro práci s dětmi a žáky s PAS - zatím v omezením režimu. Dále bychom rádi zavedli tradici pravidelných společných vzdělávání v rozsahu 8 - 16 hodin hrazených ze šablon, přínosy vidíme ve společném setkání napříč školami, zajištění kvalitních lektorů a odbourání nutnosti jezdit do Prahy, případně na Moravu. Více informací v zápise ZDE: https://drive.google.com/open?id=1ZkYq2QZnv6IImEuMl8ymXX673kPF0iNmN2-rgK7UNqw