Kecáme do vzdělávání, kecejte s námi - pozvánka na PS

18.09.2018

Kecáme do vzdělávání, kecejte s námi. Nabízíme možnost zapojit se do pracovních skupin MAP Frýdlantsko II. Více informací o pracovních skupinách, včetně registrace najdete v jednotlivých letáčcích. Brzy na viděnou při setkávání ve vzdělávání.

PS "Čtení nás baví"

PS "Hra nejen s matematikou"

PS "Kde na to vezmeme?"

PS "Frýdlantské horizonty"