Kurz k dokončení základního vzdělávání na Frýdlantsku bude!

31.08.2021

Dobrá věc se podařila a Liberecký kraj v srpnu schválil realizaci kurzu k dokončení základního vzdělání na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. 

První pilotní běh kurzu začíná 1. 10. 2021 a potrvá do května 2022. Zájemci se mohou hlásit do 15. 9. 2021 prostřednictvím přihlášky:

Na přípravě kurzu a jeho zajištění se podílel také projekt MAP Frýdlantsko II a školský výbor ve Frýdlantu. Společně jsme dávali dohromady data a pádné argumenty, proč kurz realizovat a oslovili jsme střední školu k zajištění tohoto kurzu. Věci samozřejmě pomohlo i to, že realizaci kurzu podpořily místní základní školy, ředitel střední školy Mirek Kudrna a náměstek školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Dan Ramzer.

Realizace kurzu na střední škole je nezvyklá i v rámci celé České republiky, většinou kurz totiž organizují základní školy. Dle našeho názoru dává ale střední škola smysl, protože do kurzu se hlásí většinou žáci, kteří na základní škole neuspěli a mají nedůvěru ve školu i v sebe. Střední škola se svými možnostmi může účastníky naopak motivovat a vzdělávat ve svých odborných učebnách a dílnách. Na učení si tak budou moci účastníci i sáhnout.

S pilotním během budou pomáhat i pracovníci Free-clubu ve Frýdlantu, kteří účastníky podpoří v osobnostním rozvoji, zorganizují poznávací výlety a procvičování potřebných znalostí pomocí webových aplikací.

Držte nám palce, ať první rok dopadne dobře a na Frýdlantsku vznikne dobrá a užitečná praxe.

Lucie Winklerová