Školy a školky na Frýdlantsku - Nová mapa vzdělání

08.11.2023

Frýdlantsko je těžký kraj. Na relativně velkém prostoru nás žije 24,7 tisíc a jsme roztroušeni po 18 obcích. Máme tu 3 střední školy (1 106 žáků), 15 základních škol (2 276 žáků) a 14 mateřských škol (805 dětí). Naše děti učí 296 učitelů v mateřských (78) a základních školách (218) a pomáhá jim přibližně 100 asistentů pedagoga.


Dle sčítání v roce 2021 má 17% obyvatel ve věku 15 a více let maximálně základní vzdělání. Převažuje střední vzdělání bez maturity (41,63%) a s maturitou (24,33%). Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva je jen 6,76% obyvatel.

Minulý týden zveřejnila výzkumná společnost PAQ Research aktuální data o vzdělávání, tzv. Mapu vzdělávání. Už v loňském roce jsme měli na Frýdlantsku příležitost podívat se na náš region a porovnat se s ostatními. Opakovaně se ukazuje, že úspěch ve vzdělávání ve velké míře ovlivňuje sociální a ekonomická situace rodiny. Čtenáři určitě vědí, že Frýdlantsko patří ke strukturálně postiženým regionům: vysoká míra nezaměstnanosti, destabilizující chudoby, exekuce apod. S tím souvisí také vysoká míra předčasných odchodů ze vzdělávání.

Naše výchozí situace tedy není dobrá. Výzkumníci z PAQ Research porovnávají naše šance s ostatními podobně postiženými regiony a sledují, komu a jak se daří handicapy vyrovnávat. Nesrovnávají nás tedy s Prahou, ale spíše s obcemi v Ústeckém kraji. Jejich aktuální mapa vzdělávání pro nás na Frýdlantsku nevypadá moc dobře. Ve srovnání s ostatními regiony, které mají podobně těžkou situaci, se nám příliš nedaří: jsme hodnoceni jako oblast s nadměrným neúspěchem. Jinými slovy: navzdory našim těžkým životním podmínkám bychom mohli mít trochu lepší skóre. Na následující mapce se můžete podívat na ostatní regiony v ČR. Mimo jiné je vidět, že regionů, kde se daří výchozí podmínky překonávat, je v celé ČR opravdu velmi málo (modré a zelené regiony).

Dle výzkumu existují určité vypozorované faktory úspěchu, které pomáhají překonávat sociální podmínky. Patří mezi ně např. docházka do MŠ, a to minimálně dva roky, dále dostatek podpůrného personálu (speciální pedagogové, sociální pedagogové, asistenti, psychologové) a samozřejmě dostatečné financování škol - nejen z MŠMT, ale i od obcí. Podívejme se na jednotlivé faktory úspěchu u nás na Frýdlantsku.

Na Frýdlantsku dochází do MŠ 86,9% všech dětí, v Libereckém kraji je průměr 90,4%. Již před dvěma lety jsme začali na Frýdlantsku systematicky pracovat na tom, aby co nejvíce dětí chodilo do školek už od 4 let. Naštěstí máme ve školkách kapacity, jde tedy hlavně o to motivovat rodiny. Již po dva roky je možné získat dotované obědy do MŠ, v regionu působí také terénní pracovníci pro rodiny, ve Frýdlantu funguje předškolní klub. První efekt můžeme vidět už nyní - v roce 2020/21 docházelo do školek jen 85,7% dětí, počet dětí se tedy malinko zvýšil. Skutečný efekt docházky do školky bude vidět až za cca 10 let, když budou aktuální žáci vycházet ze základní školy.

Dalším faktorem úspěchu je dostatek odborníků ve školách. V tomto případě trpí nedostatkem speciálních a sociálních pedagogů a psychologů celá ČR. Frýdlantsko je navíc za kopci a těžko dostupné. Přesto nejsou naše školy úplně neúspěšné. Speciální pedagog pracuje např. ve Frýdlantu, v Dětřichově, v Raspenavě, v Hejnicích a v Jindřichovicích pod Smrkem. Psychologa a sociálního pedagoga má od roku 2023 frýdlantská ZŠ. Ptáte se, co dělá sociální pedagog? Ten se zaměřuje právě na sledování školní úspěšnosti žáků ve vztahu k jejich sociální situaci: stará se o to, aby žák měl potřebné pomůcky, i když mu je rodiče nekoupí. Myslí na to, jak žákům pomoci, když rodina doma nemůže. Pomáhá najít doučování, se žáky i s rodiči si povídá o tom, co by pomohlo, aby se dítě dobře učilo. Vzhledem k naší situaci bychom však potřebovali mnohem více takových pozic na školách.

Posledním zásadním faktorem pro úspěšnost žáků je financování škol. Školy získávají finance na mzdy pedagogických pracovníků od MŠMT, jedná se o plošné financování. Jednotlivé obce však přispívají svým školám na provoz a starají se o budovy a investice. Výzkumníci PAQ Research porovnávají u obcí jen všechny neinvestiční výdaje, například dodatečné příspěvky na pedagogické a nepedagogické pracovníky, vybavení nebo běžný provoz škol. Dle jejich výzkumu se ukazuje, že tam, kde obce přispívají na provoz více, stoupá také úspěšnost škol v boji se sociálním vyloučením. 

Obce na Frýdlantsku v minulých letech nevycházely v celorepublikovém srovnání moc dobře (neinvestiční příspěvek ze strany obcí byl v letech 2017-19 průměrně jen 6 668 Kč na žáka oproti průměru podobných ORP ve výši 12 167 Kč). Aktuální data nejsou k dispozici, ale v rámci regionu víme, že obce za své školy bojují a podporují je, jak to jde. V posledních letech se čím dál více hovoří o tom, že regiony, které jsou zvláště zatížené sociálními a ekonomickými problémy, by měly mít automaticky větší rozpočet na řešení té svízelné situace. I nám na Frýdlantsku by to dalo potřebný klid a stabilitu na to, abychom mohli region zvelebovat nejen zvenku, ale i zevnitř - mít vzdělanější populaci. Dokud budou obce a školy závislé jen na dočasných a stále se měnících dotacích, je to všechno spíše boj s větrnými mlýny.

Abychom nekončili příliš pesimisticky: v současné době běží již třetí rok kurz k dokončení základního vzdělání na Střední škole hospodářské a lesnické, ZŠ ve Frýdlantu se podařilo za poslední roky významně omezit počet propadlíků a v celém regionu stoupá počet sociálních terénních pracovníků, kteří trpělivě a dlouhodobě pracují s konkrétními rodinami. Přikládáme ještě jeden graf, který ukazuje, že vzdělanost na Frýdlantsku přece jen stoupá. V roce 2011 bylo dle sčítání lidu 25,2% populace na Frýdlantsku bez dokončeného středního vzdělání.

V roce 2021 už to bylo jen 18%...takže pomalu ale jistě dotahujeme zbytek ČR!

Kompletní studii ČR najdete na webech https://www.mapavzdelavani.cz/ a data konkrétně za Frýdlantsko najdete na webech https://www.mapfrydlantsko.cz/studie-o-frydlantsku/


Lucie Winklerová

Manažerka MAP Frýdlantsko III.

Projekt MAP III je pochopitelně spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem.

PS: pokud vám místo na úvodní fotce nic neříká, je to proto, že takhle si Frýdlantsko představuje umělá inteligence.