Marie, Mileva, Božena a Margaret se sešly ve středu 19.října v pivovaru

25.10.2022

Ve středu 19. října proběhlo první setkání pracovních skupin projektu MAP III. Pracovní skupiny nesou jména po chytrých a inspirativních ženách: MARIE MONTESSORI, MILEVA MARIĆOVÁ, BOŽENA NĚMCOVÁ a MARGARET THATCHER.

21 zástupců z řad učitelů, ředitelů a neziskovek zabývajících se vzděláváním ve skupinkách přemýšlelo nad tím, jak zlepšit vzdělávání na Frýdlantsku. Jaké jsou naše silné a slabé stránky, ohrožení a příležitosti? Setkání zakončilo představení Vaříme z vody s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným z programu Listování. Všem děkujeme za aktivní účast a dobré nápady.

Další tematické setkání nás čeká v únoru: představíme demografickou studii Frýdlantska s výhledem na dalších 15 let a Analýzu pro Frýdlantsko od společnosti PAQ Research.

Za krásné fotky děkujeme Markovi Strnadovi.