Místně zakotvené učení (MZU) na ZŠS Frýdlant

02.11.2018

MZU je to, co našim žákům pomáhá v učení, poznávání, uvědomění si a hlavně pochopení.

Vytváříme různé projektové hodiny, dny, ale i dlouhodobější projekty. Jedním takovým projektem je poznávání a ochrana přírody. Poznat okolí školy, domova a celé území jako je Frýdlantsko je pro naše žáky velmi důležité. Budou tu žít a pracovat. Při těchto projektech jsou nezbytné i další dovednosti - čtení s porozuměním ale i počítání.

Projekt "Chceme poznávat a chránit přírodu" je podpořen Nadací Ivana Dejmala. Není to náš první úspěch a proto můžeme navázat na minulé projekty. V projektu jsme podnikli několik výletů do přírody. Dovolte, abychom vás s nimi seznámili.

Našim prvním výletem byla návštěva ( exkurze s odborným výkladem) Malé vodní elektrárny ve Vísce. Žáci dále poznali Strom ochránce, který v roce 2010 při povodni ochránil řadu domů tím, že se o strom zastavily naplaveniny. Prošli se po protipovodňové hrázce, která byla vybudována v roce 2012 a navštívili přírodní památku Pohanské kameny. Zde žáci vyplnili znalostní test.

Dva dny žáci strávili na Hubertce. Program byl zaměřen na turistiku, ale i brigádu. Uklízeli větve po prořezávce a hlavně se museli postarat sami o sebe.

Menší děti navštívili MINI ZOO na Obřím sudu, kde se seznámili se zvířaty, prošli celé okolí Lázní Libverda.

Po zahájení školního roku jsme se vydali do nedalekého Lesoparku Horka. Zde žáci plnili mnoho úkolů a řešili tajenky. Uplatnili své znalosti o zvířatech a rostlinách.

Další výlet jsme podnikli v říjnu, kdy bylo ještě krásné počasí. Vydali jsme se do Nového Města pod Smrkem k Novoměstské kyselce. Provedli jsme monitoring vody a pozorovali jsme lupou přírodniny.

Součástí celého projektu je školní zahrada o kterou se žáci starají. Pěstují plodiny, které pak využijí ve školní kuchyňce, pěstují květiny a také relaxují. Pozorovacím objektem je na zahradě ptactvo pro které nyní žáci vyrábějí venkovní pevná krmítka, aby v zimě mohli ptáčky ze svých tříd krmit. To vše vede žáky k poznávání a hlavně pak mohou v hodinách využívat nabytých vědomostí a zkušeností, které sami nasbírali ve svém okolí, kde žijí.

ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace