Nabídka SŠHL základním a mateřským školám

15.04.2019

Střední hospodářská a lesnická škola je největší střední školou ve Frýdlantském výběžku. Má bohaté zázemí a nabízí své prostory a kapacity k využití i pro základní školy. 

Zde uvádíme seznam expozic a dílen, kam můžete se svými žáky po dohodě vyrazit. V případě vnitřních prostor a objednávky programu kontaktujte prosím předem info@sshlfrydlant.cz, tel. 482 428 861, 770 166 220 od 7.00 do 14.00 hodin

Nabídka je zcela zdarma pro žáky ZŠ a MŠ.

Všechny školy jsou rovněž zvány na 14. ROČNÍK ZEMĚDĚLSKÉ OLYMPIÁDY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, která se uskuteční ve dnech 24. - 25. dubna 2019 v areálu Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant.

Nabídka pro ZŠ

U každé nabídky je uvedeno, zda je s připraveným programem nebo zda může učitel přijít samostatně. 

Školní bolidová stanice (sleduje průlety meteorů a bolidů)

samostatně nebo s programem

Dílny školy

samostatně nebo s programem (dřevařské dílny - Hejnice, zahradnické dílny - Hejnice, technické dílny - Bělíkova, kuchařské dílny - Bělíkova)

Školní pitevna

jen s programem

Chemická show

jen s programem

Naučná zemědělská stezka

samostatně nebo s programem

Školní farma

jen s programem (ovce, prasata, drůbež, skot, kozy)

Horninová expozice

jen samostatně

Ornitologická expozice

jen samostatně

Bylinková expozice

jen samostatně

Včely

jen s programem

Nabídka pro MŠ

U každé nabídky je uvedeno, zda je s připraveným programem nebo zda může učitel přijít samostatně. 

Naučná zemědělská stezka

samostatně nebo s programem 

Školní farma

jen s programem

Horninová expozice

samostatně

Ornitologická expozice

jen samostatně

Bylinková expozice

jen samostatně

V projektu NAKAP škola v období 2018-20 nabídne rovněž projektové dny pro žáky Základních škol (8x ročně) a metodická setkání pro učitele ZŠ, SŠ a veřejnost (4x ročně). O konkrétních akcích budete včas informováni.

Ve článku jsou využity fotografie SŠHL a města Frýdlant.