Ohlédnutí za konferencí "Chce to klid"

12.04.2019

Na třetím ročníku regionální konference ve vzdělávání s tématem "Chce to klid" se v průběhu dne na 4 workshopech vystřídalo na 80 účastníků. Workshopy se zaměřovaly na osobnostní rozvoj a prevenci vyhoření. Na vlastní kůži si účastníci mohli vyzkoušet Snoezelen koutek, který je například v Anglii součástí mnoha škol a slouží pro podporu pozornosti žáků. Na Frýdlantsku najdete takový koutek v Raspenavě a slouží pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Lektorka Olga Medlíková vedla workshop s tématem "Jak hořet a nevyhořet", techniky jak udržet koncentraci si vyzkoušeli účastníci workshopu Jana Buriana. Andrea Kosařová představila aktivity prázdninové školy Lipnice. Více o konferenci


Při přestávce na oběd proběhl miniveletrh zajímavostí a informací, na kterém bylo možné zakoupit pohádkové knížky bílopotocké autorky Sandry Dražilové - Zlámalové a zpěvníky pro děti Lenky Jakešové, nebo získat informace o projektu Edison společnosti AISEC, či pohovořit se zástupci frýdlantského SVP a OSPOD.


Vše se uskutečnilo díky finanční podpoře z evropských fondů v rámci projektu MAP Frýdlantsko II.


Děkujeme všem za vytvoření sdílné a relaxující atmosféry a těšíme se za rok na dalším ročníku regionální konference ve vzdělávání.

Foto: Petr Bíma